Súvislosti v urgentnej medicíne

Súvislosti v urgentnej medicíne
souvislostiViliam Dobiáš

Vykonanie jedného kroku automaticky generuje krok ďalší:

 1. ak zmeriate TK, musí nasledovať otázka na normálny TK inokedy, až potom robiť dg záver,
 2. ak zmeriate extrémne hodnoty TK, musíte zmerať aj na druhej HK a zároveň zistiť pulzácie na 2 miestach na HK aj na DK,
 3. pri veľkom vonkajšom krvácaní a podozrení na vnútorné krvácanie doplňovať tekutiny podľa princípu permisívnej hypotenzie. Neupravujeme TK na normálne hodnoty, na perfúziu CNS stačí ak je hmatný pulz na periférii,
 4. EKG vždy: akékoľvek bezvedomie aj v anamnéze a podľa svedkov, nepravidelný pulz, akákoľvek bolesť kdekoľvek na hrudníku a v hornej časti brucha, pri každej CMP, polytrauma (stačí 4 zvodové),
 5. glykémia vždy: anamnéza diabetes mellitus, akékoľvek bezvedomie aj v anamnéze a podľa svedkov, CMP, úrazy hlavy,
 6. ak treba podávať lieky, predchádzať musí vždy lieková a alergická anamnéza,
 7. pred podaním nitrátov treba vždy zmerať TK, P, zistiť príjem alkoholu a alfa blokátorov (lieky na erektilnú dysfunkciu),
 8. ak je slabšie hmatný alebo nepravidelný P pátrať po pulzovom deficite,
 9. pri väčšom poranení na končatinách zisťovať pulz periférne od poranenia a kapilárny návrat,
 10. pred imobilizáciou zlomeniny podať analgéziu,
 11. pred podaním analgézie zmerať TK, ak je hypotenzia doplňovať objem zároveň s analgetikami,
 12. pred tracheálnou intubáciou podať hypnotikum a relaxans, ideálne aj analgetikum. Jediná tracheálna intubácia bez farmakologickej prípravy je možná len pri zastavení krvného obehu,
 13. ak pacient s fibriláciou predsiení neužíva antitrombotikum alebo antikoagulans, tak je to čerstvá FiP,
 14. ak má pacient úraz spojený s imobilizáciou alebo leží na zemi/podlahe, treba ho prikryť termofóliou,
 15. neurologické vyšetrenie vždy: ak je údaj od svedkov o bezvedomí, úraze hlavy, je prítomná retrográdna amnézia, pacient je dezorientovaný, pri podozrení na alkohol a drogy,
 16. …..