Denní úkoly/Day tasks

dayDenní úkoly RR 2014 – Day tasks RR 2014

Děkujeme rozhodčím, figurantům, maskérům a pořadatelům za jejich práci!
We thanks judges, actors, make-up artists and organizers for their work!

Čelovka – Headlamp
Knoflíkáři – Buttoners
Postroj – Harness
Prskavka – Sparkler
Qakino – Qakino
Vemeno – Teat
Zámek – Castle

Kolej – Rail:
Zvlášť hodnocený úkol – pracovali jste výborně!
Extra rated task – your work was excellent!