nat int
2014-05-23-17.06.46

Výsledky RR 2014

Výsledková listina MUC.RR 2014 NAT Výsledková listina - Národní soutěž (RLP, RZP, Zlaté sluchátko) INT Výsledková listina -…

Více

kleisl

Noční úkoly/Night tasks

Noční úkoly RR 2014 - Night tasks RR 2014 Děkujeme rozhodčím, figurantům, maskérům a pořadatelům za jejich práci!We thanks judges,…

Více

day

Denní úkoly/Day tasks

Denní úkoly RR 2014 - Day tasks RR 2014 Děkujeme rozhodčím, figurantům, maskérům a pořadatelům za jejich práci!We thanks judges, actors,…

Více

souvislosti

Súvislosti v urgentnej medicíne

Súvislosti v urgentnej medicíneViliam DobiášVykonanie jedného kroku automaticky generuje krok ďalší: ak zmeriate TK, musí nasledovať…

Více

triage

Triage

Osvěžte si znalosti postupů při hromadném postižení zdraví: Doporučené postupy SUM a MK ČLS:TIK (Třídící a Identifikační Karta):…

Více

program_muc

Program MUC.RR

Čas Událost Místo konání Zodpovídá Středa 21. 5. 2014 do 11.30 Příjezd účastníků MUC.RR, ubytování,…

Více

uk_ta

Úkoly – Tasks

Úkoly Rallye Rejvíz 2014 Rallye Rejviz 2014…

Více

gps_nat

GPS pro navigaci k úkolům

Pro navigaci na místa úkolů budete potřebovat GPS. Lze použít například aplikaci Mapy.cz pro chytré telefony, kterou si musíte předem…

Více

Pokyny pro účastníky

Máte-li zájem přijet do Koutů nad Desnou již ve středu 21. 5. 2014 večer, informujte prosím registraci: Miroslava Jurášová, tel. 605…

Více

certifikat

Certifikáty

Při registraci podepište prezenční listinu, bez podepsané prezenční listiny nelze certifikát vystavit! Certifikáty budou podepsaným po…

Více

ukoly

Pokyny k plnění úkolů

Všechny posádky postupují při plnění odborných úkolů podle zásady: "Rallye Rejvíz je výcvik a hra, dělejte co umíte ve prospěch…

Více

vybaveni

Minimální vybavení posádky

Minimální materiálně technické vybavení posádky Vozidlo(a) podle typu posádky (osobní automobily jsou přípustné, naložení…

Více

kolona

Spanilá jízda (kolona)

Kodex chování účastníků „spanilé jízdy“ (jízdy v koloně) Rallye Rejvíz vypracovaný k zajištění bezpečnosti a zabránění…

Více

logo_MUC.RR_2014

MUC. RR

Soutěž studentů 4. – 6. ročníků lékařských fakult aneb vyzkoušejte si urgentní medicínu a medicínu katastrof ve vlastní…

Více

2014-05-23-17.26.37

Results of RR 2014

List of results - MUC.RR 2014NAT List of results National Competition (RLP, RZP, Golden Headset)INT List of results International Competition (PHYS,…

Read more

kleisl

Noční úkoly/Night tasks

Noční úkoly RR 2014 - Night tasks RR 2014 Děkujeme rozhodčím, figurantům, maskérům a pořadatelům za jejich práci!We thanks judges,…

Read more

day

Denní úkoly/Day tasks

Denní úkoly RR 2014 - Day tasks RR 2014 Děkujeme rozhodčím, figurantům, maskérům a pořadatelům za jejich práci!We thanks judges, actors,…

Read more

triage

Triage

Refresh your knowledge of procedures for mass casualty and disasters! INT crew proceed according to the START (Simple Triage and Rapid Treatment).It…

Read more

uk_ta

Úkoly – Tasks

Úkoly Rallye Rejvíz 2014 Rallye Rejviz 2014…

Read more

gps_int

GPS for navigation to tasks

For navigation to the location of tasks you will need a GPS. You can use, for example, application Mapy.cz for smart phones, that you can download…

Read more

arrival

Instructions for participants

If you would like to arrive to Kouty Desnou on Wednesday, May 21, 2014 in the evening, please inform the registration: Mrs. Tamara Nejtkova,…

Read more

certificates

Certificates

At the registration you need to sign attendance list!  According to this signature, the certificates will be send to you after the…

Read more

tasks

General instructions for tasks

All teams execute tasks in compliance with rule: "Rallye Rejviz is training and game - do all you can for patients benefit!" a) The time reserved…

Read more

equipment

Minimal equipment of the crew

Minimal equipment of the crew Car according to type of crew (personal motor cars are allowed, loading the patient on transport equipment is not…

Read more

convoy

„Glorious drive“ (drive in convoy)

Code of rules for participants in „glorious drive“ (drive in convoy) Rallye Rejviz Elaborated to secure safety and eliminate risk of injury and…

Read more

logo_RR2014_200